Foto Mr. A.S. van der Biezen

Arthur van der Biezen is advocaat sinds 1988 en studeerde rechten in Utrecht. Na zijn stage te Rotterdam begon hij zijn strafrechtelijke carriere bij de Utrechtse strafpleiter Piet Doedens. In 2001 opende hij als zelfstandig advocaat kantoren in Den Bosch en Amsterdam.
Van der Biezen was bijna 25 jaar geleden een van de eerste strafrechtspecialisten van Nederland. Hij trad op in ‘de eerste voetbalmoord’(Beverwijk); de dubbele moord in café Bacchus te Gorinchem; stond met succes ‘de boekhouder van Holleeder’ bij en wist voor de nabestaanden in de ‘doofpotzaak’ van de brand in het Catshuis een royale schadevergoeding in de wacht te slepen.

De gedreven strafpleiter behandelt omvangrijke fraudezaken, zware levensdelicten alsmede georganiseerde drugszaken. Hij heeft zich naast zijn strafrechtelijke specialisatie verdiept en geschoold in internationaal geldende strafrechtelijke normen en procedures waardoor hij inmiddels de bevoegdheid heeft verworven te mogen procederen in internationaal complexe strafzaken. Hij is opgenomen in het selecte groepje strafpleiters die mogen optreden voor het Internationale Strafhof in Den Haag (International Criminal Court, het ICC). De opgedane internationale kennis en ervaring is vaak bruikbaar bij strafrechtelijke procedures in Nederland.